Please note! Course description is confirmed for two academic years, which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti kustannuslaskentaan ja yrityksen talouden ohjaukseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija hallitsee laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen sekä tuotekustannuslaskentajärjestelmien perusrakenteen ja ymmärtää miten yrityksen taloutta ohjataan. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Credits: 6

Schedule: 28.02.2022 - 11.04.2022

Teacher in charge (valid for whole curriculum period):

Teacher in charge (applies in this implementation): David Derichs

Contact information for the course (applies in this implementation):

CEFR level (valid for whole curriculum period):

Language of instruction and studies (applies in this implementation):

Teaching language: English. Languages of study attainment: Finnish

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • valid for whole curriculum period:

  Kustannuslajilaskenta, lisäyslaskenta, jakolaskenta, hybridilaskenta, rinnakkais- ja sivutuotteet, palveluosastojen kustannukset, tuloslaskentamenetelmät, budjetointi, standardikustannuslaskenta, toimintolaskenta.

Assessment Methods and Criteria
 • valid for whole curriculum period:

  1. Lectures and cases 2. Exam (70 %) and cases (30 %) To pass the course the student has to get: (a) at least 35 points (50 % * 70 p) of the exam and (b) + cases of at least 15 points

Workload
 • valid for whole curriculum period:

  - Contact teaching 12 h (the live sessions will be split into contact teaching and online teaching: 13:15-15:15 contact teaching and 15:45-17:45 online teaching). If attendance of contact teaching is less than 5 students contact teaching will be cancelled. Note that the whole bracket of 13:15-17:45 is reserved for the course

  - Pre-recorded lectures: 18 h

  - Case work (group (intended) or individual (if necessary)): 18 h

  - Independent study: 104,5

  - Exam 1,5 h

DETAILS

Study Material
 • valid for whole curriculum period:

  Rajan Datar Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition.

  Saatavuus

Substitutes for Courses
Prerequisites

FURTHER INFORMATION

Further Information
 • valid for whole curriculum period:

  Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.


  Teaching Period:

  2020-2021 Autumn II, Spring IV

  2021-2022 Autumn II, Spring IV


  Course Homepage: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00200


  Registration for Courses: In the academic year 2021-2022, registration for courses will take place on Sisu (sisu.aalto.fi) instead of WebOodi.