Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.09.2021 - 14.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Lindblom

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja: prof. Arto Lindblom (arto.lindblom@aalto.fi)


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan strategiset valinnat. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan ohjausjärjestelmien pääpiirteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot
  2. Pakollinen harjoitus (40 %)
  3. Esseet (20 %)
  4. Tentti (40%) viimeisellä luentokerralla.

   Syksy 2020:

  1. Luennot
  2. Harjoitustyöt (60%)
  3. Esseet (40%)

 • koskee tätä kurssikertaa

  Huom. koronapandemiasta johtuen, kurssi toteutetaan syksystä 2021 poikkeusjärjestelyin verkkoluentoihin ja itseopiskeluun perustuen. 

  Huom. kurssiin ei kuulu syksystä 2021 kirjallista kuulustelua. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 op, 160 tuntia: 
  1. Luennot
  2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu
  3. Tentti viimeisellä luentokerralla

   Syksy 2020:

  1. Verkkoluennot
  2. Itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt ja esseet

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 50 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman opiskelijat, (1) avoimen yliopiston opiskelijat, (2) kauppakorkeakoulun kandiopiskelijat, joilla on 150 op suoritettu ja (3) muut BIZ opiskelijat.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23E25000


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Katso ilmoittautumisaika Sisusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi koostuu useammasta lyhyestä verkkoluennosta, jotka opiskelija voi katsoa parhaaksi katsomanaan ajankohtana syksyn I periodin aikana. Verkkoluennot ovat katsottavissa kurssin kotisivuilta. 

  Verkkoluennot pohjaavat laajaan luentokalvosarjaan, joka on myös erikseen ladattavissa kurssin kotisivuilta.  Verkkoluentoja tukeva kirjallisuus on kuvattu luentokalvosarjalla. 

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija tekee yksilötyönä ja itseohjautuvasti vaaditut harjoitustyöt ja esseet.