Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

Efter att ha avklarat denna kurs skall studenten

- kunna skriva linjära ekvationssystem i matrisform
- kunna lösa ekvationssystem i matrisform med hjälp av Gausseliminering
- kunna utföra aritmetiska operationer med matriser
- kunna beräkna egenvärden hos en kvadratisk matris
- förstå betydelsen av matrisfaktoriseringar

Omfattning: 5

Tidtabel: 02.11.2021 - 14.12.2021

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Ragnar Freij-Hollanti

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Vektorkalkyl, matriser och linjära ekvationssystem, egenvärden.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  föreläsningar, övningar, mellanförhör/tentamen.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  24+24 (4+4).

DETALJER

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Undervisningsperiod:

  2020-2021 Höst II

  2021-2022 Höst II

  Kursens webbplats: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0009

  Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.