Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tutustuttaa opiskelijat taloustieteessä käytettäviin matemaattisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin erityisesti mikroteoreettisissa malleissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Michele Crescenzi, Hoang Le

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:
  - Lineaarialgebra
  - Useamman muuttujan funktiot
  - Rajoitettu ja rajoittamaton optimointi
  - Kuluttajan ja yrityksen teoria
  - Komparatiivinen statiikka
  - Dynaamisten mallien alkeet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 40h
  2. Harjoitukset 20h (20 % arvostelusta)
  3. Kaksi osakoetta (yhteensä 80 % arvostelusta) tai lopputentti (80 % arvostelusta)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 40 h
  - Harjoitukset 20 h
  - Tentit 3 h
  - Itsenäinen työskentely 97 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Simon, Carl P. and Blume, Lawrence  Mathematics for Economists  (1994), pakollinen

  Saatavuus

  Muu luennoilla jaettu materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  HUOM! Syksyn 2021 kurssin luennot englanniksi. 

  Kurssi on tarkoitettu etupäässä taloustieteen erikoistumisalueella opiskeleville.

  Taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssi tulee olla suoritettuna, jos opiskelija aikoo jatkaa taloustieteen maisteriohjelmassa.

  Tutkintosäännöstä 2005 tutkintosääntöön 2013 siirtyneet opiskelijat voivat siirtymäsääntöjen mukaan korvata kurssin kurssilla 30C00300 Mathematical Methods for Economists, 30C00350 Mathematics II tai 30C00355 Business Mathematics II.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C01100

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).