Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti 2. luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta parhaiten soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen 3. toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla 4. visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Punkka

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, R ja Excel. Näillä ohjelmistoilla rakennetaan mm. diskreettiaikaisia simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjattu tietokoneluokkatyöskentely, itsenäiset harjoitustyöt ja loppukuulustelu.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus 36h (3), läsnäolo on pakollista
  Itsenäinen työskentely 97h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Jaetaan kurssin kotisivuilla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  2 Ei nälkää

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  ,Kevät III-IV

  2021-2022 Syksy I-II

  ,Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C2107

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  oodi