Topic outline

 • Vastuuopettaja: Prof. Antti Punkka (antti.punkka@aalto.fi)

  Pääassistentti: Konsta Parkkali

  Muut assistentit: Veera Immonen, Pellervo Ruponen 

  Assistenttien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@aalto.fi. Kurssin harjoitustehtäviin liittyvissä asioissa ole yhteydessä pääassistenttiin tai assistentteihin. Muissa kurssin suorittamiseen liittyvissä yleisissä asioissa ole yhteydessä pääassistenttiin.

  Kurssin opetustilaisuudet pidetään Zoomissa! Osallistuminen on pakollinen osa kurssin suorittamista.

  Zoom-linkki

  Oppimistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Käyttää kurssilla käsiteltyjä ohjelmistoja ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan itsenäisesti.
  • Luokitella matemaattisia malleja ja valita käsiteltyjen ohjelmistojen joukosta soveltuvan ohjelmiston tietyn matemaattisen mallin toteuttamiseen.
  • Toteuttaa ja ratkaista valmiiksi kuvatun yksinkertaisen matemaattisen mallin soveltuvalla ohjelmistolla.
  • Visualisoida mallin tuloksia ja viedä niitä julkaisuihin.

  Näitä taitoja harjoitellaan ohjatulla tietokonetyöskentelyllä sekä itsenäisissä kotitehtävissä. Käytettäviä ohjelmistoja ovat ainakin Matlab, Simulink, Mathematica, R ja Excel. Näitä ohjelmistoja käyttäen rakennetaan mm. simulointimalleja, regressiomalleja, optimointimalleja ja dynaamisia säätömalleja. 


  Kurssin laajuus on 5 op ja se arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Katso myös etusivulta löytyvä Kurssin esittely-pdf. Kurssilla ei ole tenttiä, vaan kurssi suoritetaan tekemällä kaikki kurssin tehtävät hyväksytysti.

  Matlabin, Excelin ja Mathematican saa Aallon kautta ladattua myös kotikoneelle. Latauspalvelusta vastaa Aallon IT-palvelut.


 • Systeemiteekkari opiskelee Aalto-yliopistossa systeemi- ja operaatiotutkimusta pääaineena teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelmassa tai sivuaineena esimerkiksi tuotantotalouden tai energiatekniikan koulutusohjelmassa.

  Hänellä on laajat perusvalmiudet, joita hän osaa hyödyntää systeemiajattelussa. Systeemiteekkari on perehtynyt kokonaisvaltaisen ongelmanratkaisun menetelmiin.

  Hän hallitsee mallintamisen laajojen järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa sekä päätöksenteon tukena. Mallit toteutetaan sujuvasti uusinta tietotekniikkaa hyväksi käyttäen.

  Taloustieteet kytkeytyvät vahvasti koulutukseen. Teollisuuden, talouselämän ja liikkeenjohdon ongelmat ovat yhä monimutkaisempia. Niiden hallitsemisessa tarvitaan systeemiasiantuntijaa.

  Myös riskianalyysi työllistää systeemiteekkareita ja -insinöörejä. Tärkeimpiä kohdealueita ovat järjestelmien luotettavuussuunnitelu sekä teollisuuden ja energiantuotannon päästöjen ympäristövaikutusten arviointi.

  Systeemiteekkarin teoreettiset valmiudet ovat laajat. Maalaisjärkeä riittää turhan teoretisoinnin välttämiseksi. Uusi ja tuntematon ei ole systeemiteekkarille uhka vaan haaste!

  Pähkinöitä ja ongelmia

  • kokonaisuuksien hallinta
  • resurssien järkevä käyttö
  • tulevaisuuden arviointi
  • päätöksenteko epävarmuuden vallitessa
  • järjestelmien toiminnan analysointi ja suunnittelu
  • mallien tietokonetoteutus

  Työkaluja

  • Systeemi- ja operaatiotutkimus
   • dynaamiset järjestelmät
   • simulointi
   • lineaarinen ohjelmointi
   • monitavoiteoptimointi
   • optimiohjaus
   • säätöteoria
   • estimointi
  • Päätöksenteko
   • päätösanalyysi
   • tietokoneavusteinen ongelmanratkaisu
   • päätöksenteon tuki
   • peliteoria
   • riskianalyysi
   • asiantuntijajärjestelmät
  • Stokastiikka
   • tilastotiede
   • aikasarjat
   • ennustaminen
   • luotettavuusmallit
   • stokastiset prosessit
   • koesuunnittelu
   • jonoteoria

  Tieto, arvot ja mallit päätöksenteossa

  Principia Cybernetica: What is Systems Analysis?

  Suomen Operaatiotutkimusseura

  Systeemianalyysin laboratorion facebook