Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää kuinka tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla kuvaavaa käsitteistöä ja viitekehyksiä sovelletaan käytännössä todellisessa tilanteessa oikeassa yrityksessä. Harjoitella operaatioiden johtamisen alueen ongelmanratkaisukykyä sekä kehittää perustason ymmärrys tilanneriippuvuuksista operaatioiden johtamisessa. Parantaa projektinhallinta-, ryhmätyöskentely- sekä esiintymistaitoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.09.2021 - 20.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Seppälä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  TU-C2020 Operaatioiden johtamisen teoriaan pohjautuvat case- ja ryhmätyöt, jotka parantavat opiskelijoiden tietotaitoa käytännössä todellisessa operaatiojohtamisen ympäristössä. Projekti keskittyy jollekin operaatioiden johtamisen osa-alueelle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Case- ja ryhmätyöt

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Case- ja ryhmätyöt 112 h, kontaktiopetus 20 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C2030

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssi on tarkoitettu vain tuotantotalouden pääaineopiskelijoille.