Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärtää keskeisimmät dynamiikat, ja pystyy näiden kautta ymmärtämään ja arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, suunitelemaan ja arvioimaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen taloudellista tilaa. Kurssilla opiskelija oppii myös yleisiä insinöörityön valmiuksia kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 12.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mikael Öhman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tuotantotalous tieteenä; Arvo liiketoiminnan perustana; Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot; Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus; Tuotanto osana arvoketjua; Projektit ja investoinnit; Laskentatoimi ja kannattavuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, luentojen esitehtävät, harjoitusluennot, harjoitustyö, laskutehtävät ja tentti, joista kolme viimeistä ovat pakollisia osasuorituksia.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja niihin valmistautuminen 24 h, Harjoitusluennot ja ryhmätyöskentely 39 h, Laskutehtävät 28h, Itsenäinen opiskelu 38 h. Luentoihin ja harjoitus/laskutupiin osallistuminen on suositeltavaa, mutta ei pakollista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  V-periodissa tarjotaan ohjatut ryhmätyösessiot, harjoitustyö ja laskutehtävät. Luennot tarjotaan tallenteina. Kurssin voi suorittaa etänä, mutta ryhmätyöskentelyn osalta läsnäoloa suositellaan lämpimästi.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät V