Topic outline

 • Tervetuloa Tuotantotalous 1 -kurssille!


  Koronan vaikutukset TU-A1100 -kurssin toteutukseen, kevät 2022

  Luentojen esitehtävät

  Ei vaikutusta

  Luennot

  Kurssin luentoihin voi osallistua Zoom:in kautta ilmoitettuun luentoaikaan (linkit julkaistaan MyCoursesissa). Luennot myös nauhoitetaan ja julkaistaan jälkikäteen MyCoursesissa (yleensä noin 24h sisällä).

  Myös harjoitusluennot ja tulevaisuusseminaarit tarjotaan videoina MyCon välityksellä.

  Kontaktiopetus

  Järjestämme mahdollisuuksien mukaan ja tilanteen salliessa mahdollisuuden ryhmille työstää ohjatusti harjoitustyötään assaripäivystyksissä, sekä opiskelijoille työstää laskutehtäviään laskutuvissa.

  Harjoitustyö

  Harjoitustyö tehdään normaalisti ryhmätyönä. Pyrimme varmistamaan, että kurssilaisilla on tarvittavat työkalut online-ryhmätyöskentelyyn.

  Laskutehtävät

  Ei vaikutusta

  Tentti

  Tentit ja välikokeet järjestetään kotitentteinä MyCourses:issa.  Syllabus


  Yhteydenotto:

  Kurssin sähköpostiosoite: tu-a1100@aalto.fi 

  Akuuteissa keisseissä päässistentin Telegram: @kkoski


  Osasuoritukset: 

  Kurssin arvostelu koostuu neljästä eri osasuorituksesta, jotka ovat voimassa kurssin päättymisestä yhden vuoden ajan.

  Välikokeet 1 ja 2 (VK) sekä tentti (T)

  Kurssilla järjestetään kaksi välikoetta sekä tentti. Opiskelijalla on oikeus osallistua jokaiseen tilaisuuteen, ja hänen koepisteistänsä lasketaan paras mahdollinen yhdistelmä. Kaikki koe- ja tenttitilaisuudet järjestetään etänä MyCourses-alustalla. Tentti on sisällöllisesti (ja pisteytyksellisesti) välikokeiden 1 ja 2 summa.

  Välikoe 1: 21.2.2021 klo 13 - 16

  Välikoe 2: 12.4.2021 klo 13 - 15

  Tentti: 14.4.2022 klo 13 - 18, jossa VK1-aiheiset esseet auki 13 - 16 ja VK2-aiheiset laskutehtävät auki 16 - 18

  Harjoitustyö (H)

  Harjoitustyö on assistenttien ohjaamana suoritettava liiketoimintasuunnitelma ravintolan perustamisesta. Työ koostuu seitsemästä osatehtävästä, jotka palautetaan MyCoursesiin ja arvioidaan pistein 0-2 viikoittain. Näistä saatujen palautteiden perusteella työstetään osatehtävistä viimeistelty loppuraportti, jonka perusteella saa 0-14 pistettä osapalautusten lisäksi. Teoreettiset maksimipisteet harjoitustyöstä ovat näin ollen 28 pistettä, jotka skaalataan arvostelumaksimiin 26 pistettä.

  Laskutehtävät (N)

  Laskutehtävät ovat yritystoiminnan laskelmiin liittyviä tehtäviä MyCoursesissa. Ne tehdään kahdessa eri kierroksessa, joista ensimmäinen on auki 28.2. - 27.3.2021 ja toinen 7.3. - 3.4.2021.

  Luentoihin valmistavat tehtävät (L)

  Nämä koostuvat viikoittain ennen luentoa julkaistavasta materiaalista, joista on kymmenen tosi/epätosi -kysymystä MyCoursesissa.   Harjoitustyö (H)   Laskutehtävät (N)   Tentti (T)*   Valmistavat (L)   Tulevaisuusseminaarit (S)   Palautepiste (P)
   Läpipääsyraja

  12,0 p

  40,0 p

  12,5 p

  -

  -

  -

   Maksimipisteet 

  26,0 p

  60,0 p

  30,0 p

  3,5 p

  2,0 p

  1,0 p

  *Välikokeiden läpipääsyraja on VK1 osalta 7,5p ja VK2 osalta 5,0p. Maksimipisteiden määrä on molemmissa välikokeissa 15,0p.
  Tentti koostuu välikokeista (VK1 + VK2), ja yksittäisen välikokeen voi uusia tenttitilaisuudessa.

  kurssipisteet = (H × 1,2) + (N × 0,3) + (T × 1,7) + L + S + P

   Arvosana 1 2 3 4 5
   Kurssipisteet, vähintään  47,7 60 70 80 90

  Opetus:

  Luennot

  Kurssilla on 9 varsinaista luentoa, joille osallistuminen lähtökohtaisesti Zoom-linkin kautta. Luennot pidetään tiistaisin klo 12:15 - 14:00, alkaen 11.1. Ennen ensimmäistä luentoa kurssin MyCourses-sivulla julkaistaan videomuotoinen johdantoluento, jossa käydään läpi käytännön järjestelyjä.

  Zoom-linkit luentoihin löytyvät kurssin MyCourses-sivulta, osiosta "Luennot sekä luentomateriaalit". Samalle sivulle lisätään (nimensä mukaisesti) myös luentotallenteet ja luentokalvot. Luennot on jaettu kahteen osaan, joiden välissä pyritään pitämään vähintään 5 minuutin tauko (13:05-13:10)

  Viikkoharjoitukset

  Viikkoharjoitukset ovat kurssiassistenttien pitämiä pienempiä harjoitusvideoluentoja, joissa kerrataan luennoilta opittuja asioita ja opitaan soveltamaan niitä käytännön case-esimerkkitapausten kautta. Viikkoharjoituksista saa valmiudet viikoittaisen harjoitustyön osapalautuksen tekemiseen. Lisätietoja sivulta "Harjoitustyö ja Case-esimerkkivideot".

  Kontaktiopetus (assaripäivystykset / laskutuvat)

  Tilanteen salliessa kurssilla tarjotaan harjoitustyöhön liittyen assistentin tukemaa kontaktiopetusta assaripäivystysten muodossa. Laskutuvissa taas saa apua laskutehtävien tekemiseen. Kurssin laskutuvat toteutetaan tilanteen mukaan kontaktiopetuksena Maarintie 8:ssa. Lisätietoa laskutuvista myöhemmin, ensimmäisten laskutehtävien aukeamiseen (28.2.) mennessä.


  Mukavaa kurssia!