Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 1. Määritellä ja selittää termodynamiikan peruskäsitteet sekä ilmaista ja selittää termodynamiikan pääsäännöt.
 2. Soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä siirtyneen lämmön, tehdyn työn ja tilanfunktioiden muutosten määrittämisessä.
 3. Selittää lämpövoimakoneen toiminnan fysikaaliset periaatteet ja rajoitukset sekä määrittää hyötysuhteen lämpövoimakoneen toimintaa kuvaavalle ideaaliselle kiertoprosessille.
 4. Selittää entropian käsitteen sekä termodynamiikan että statistisen fysiikan perusperiaatteiden mukaisesti, ja määrittää entropian muutoksia termodynaamisissa prosesseissa.
 5. Selittää termodynaamisen potentiaalin käsitteen sekä muodostaa annetulle yksinkertaiselle systeemille sopivan termodynaamisen potentiaalin spontaanien prosessien tarkasteluun.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Emppu Salonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Termodynaamiseen systeemiin ja sen ympäristöön liittyvät peruskäsitteet ja tilansuureet. Lämpö ja työ. Termodynamiikan pääsäännöt. Lämpövoimakoneet. Entropia ja termodynaamiset potentiaalit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: luennot, laskuharjoitukset ja pienryhmätyöt.

  Arvosteluperusteet: luennoille valmistavat esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, tentti tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta

  82 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Young and Freedman, University Physics with Modern Physics, 14th edition (Pearson 2019) soveltuvin osin. Muu MyCourses-työtilan kautta jaettava lisämateriaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoille. Mikäli kurssilla on tilaa, muut (esitiedot täyttävät) opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-A0120

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodissa.