Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

1. osaa rakentaa matemaattisen mallin yksinkertaiselle fysikaaliselle systeemille käyttäen differentiaaliyhtälöitä sopivassa koordinaatistossa

2. osaa soveltaa yksi- ja kolmiulotteiseen liikkeeseen liittyviä käsitteitä

3. tuntee pyörimisliikkeeseen liittyvät käsitteet

4. osaa ratkaista vaimenevan harmonisen värähtelijän aikakehityksen

5. tuntee jaksolliseen- sekä aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet

6. osaa piirtää kuvaajan annetusta numeerisesta datasta ja tehdä yksinkertaisia käyräsovituksia

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 22.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jami Kinnunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Liike, voima, liikemäärä, liike-energia. Pyörimismäärä, pyörimisen energia sekä hitausmomentti. Inertiaaliset- sekä epäinertiaaliset koordinaatistot, näennäisvoimat, Galilein suhteellisuusperiaate sekä Galilein muunnos. Jaksollinen liike, vaimeneva värähtely sekä aaltoliikkeen peruskäsitteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, loppukoe tai kotitentti.

  Arviointimenetelmät: esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt ja loppukoe tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48h kontaktiopetusta

  70h itsenäistä opiskelua

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Young & Freedman, University Physics with Modern Physics, 15th edition, Pearson 2019. Muu MyCourses-sivujen kautta jaettava lisämateriaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoille. Mikäli kurssilla on tilaa, muut (esitiedot täyttävät) opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-A0110

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodissa.