Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee pintafaasin termodynamiikkaa, adsorption, eri rajapinnat (kiinteä-kaasu, neste-kaasu, kiinteä-neste, neste-neste), pinta-aktiiviset aineet, misellit, kolloidit ja emulsiot.

- ymmärtää mitkä pintaominaisuudet tai liuotinominaisuudet vaikuttavat kolloidien ja nanopartikkelidispersioiden stabiilisuuteen

- osaa kuvata mitkä ominaisuudet vaikuttavat vesiliukoisten polymeerien ja polyelektrolyyttien käyttäytymiseen liuoksessa ja adsorptioon

- tuntee pintakemiallisia ilmiöitä luonnossa ja teollisissa prosesseissa

- osaa työskennellä tarkasti ja turvallisesti laboratoriossa ja osaa käytännössä suorittaa pintakemiallisesti tärkeitä mittauksia, kuten kriittisen misellikonsentraation määritys, partikkelikoon määritys ja adsorption mittaaminen

- osaa työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja esittää tuloksia visuaalisesti selkeällä tavalla

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 13.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Monika Österberg, Kristoffer Meinander

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kristoffer Meinander, sähköpostitse osoitteeseen: kristoffer.meinander@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pintakemian perusteet. Pinnan ja rajapinnan määritys. Adsorptio ja pintojen termodynamiikka. Pinta-aktiiviset aineet, pintajännitys ja emulsiot. Vesiliukoiset polymeerit ja polyelektrolyytit. Pintakemialliset ilmiöt luonnossa ja teollisissa prosesseissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, kotitehtävät, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, projektityö ja tentti. Kaikki osa-alueet vaikuttavat arvosanaan.

  Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

 • koskee tätä kurssikertaa


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  - Luennot 20-28 h

  - Laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset 2-6 h

  - Laboratoriotyöt 3-8 h

  - Ryhmätyöhön liittyvä ohjeistus ja tulosten esittäminen 2-4 h

  Itsenäinen työ (95-110h):

  - Ryhmässä tehty projektityö (sisältää raportoinnin)

  - Itsenäinen opiskelu (luentoihin ja tenttiin valmistautuminen, mahd. kotitehtävät, laboratoriotyöraportit)

 • koskee tätä kurssikertaa

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  - Luennot 24 h

  - Laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset 2-6 h

  - Laboratoriotyöt 7-8 h

  - Ryhmätyöhön liittyvä ohjeistus ja tulosten esittäminen 2-4 h

  Itsenäinen työ (95-110h):

  - Ryhmässä tehty projektityö (sisältää raportoinnin)

  - Itsenäinen opiskelu (luentoihin ja tenttiin valmistautuminen, mahd. kotitehtävät, laboratoriotyöraportit)


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V