Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa signaalinkäsittelyn perustyökaluja erilaisten algoritmien toteuttamiseen käytännön alustoilla. Opiskelija tunnistaa erilaisten tavoitteiden ja sovellusten asettamien rajoitteiden vaikutuksen signaalinkäsittelyn työkalujen valintaan sekä menetelmien käytännön toteutukseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 13.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Kuusinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ohjatut harjoitukset ja projektityö. Luennot koostuvat teoriaosuudesta ja niitä seuraa harjoitus  jossa tuotetaan yksinkertaisia signaalinkäsittelyn sovelluksia erilaisilla käytännön alustoilla. Projektityön tarkoituksena on tuottaa laajempi käytännön sovellus valitulla alustalla. Sekä harjoitusten että projektityön aihepiirit valitaan signaalinkäsittelyn eri osa-alueilta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja harjoitukset 60 h

  Omaa työtä 73h (harjoitukset, projektityö)

  Yhteensä 133h

  Läsnäolo osassa lähiopetusta voi olla pakollista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5340

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi