Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntea eri perusvahvistinkytkentöjen ominaisuudet ja ymmärtää niiden erot. Tuntea tavallisimmat esijännityskytkennät ja niiden rajoitukset. Tietää elektroniikkakomponenttien ja lohkojen taajuusriippuvuudesta ja muista epäideaalisuuksista aiheutuvat rajoitukset sekä osata analysoida niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Ymmärtää CMOS- ja muiden tärkeimpien logiikkaperheiden toiminta sähköisellä tasolla. Ymmärtää, mitä etuja saavutetaan tietyillä perusvahvistinkytkentöjen yhdistelmillä sekä analysoida niiden ominaisuuksia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.09.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jussi Ryynänen, Sanna Heikkinen, Marko Kosunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Luennoitsija: professori Jussi Ryynänen

Pääassistentti: Sanna Heikkinen (sanna.heikkinen@aalto.fi), huone TUAS 2138 (torstain laskarit, osa labroista, simulaatioiden tarkastus, välikokeet ja tentit)

Assistentit: Veeti Lahtinen (maanantain laskarit), Oskari Ponkala (osa labroista)


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vahvistimien mallit ja taajuusvaste. Pn-diodin toiminta ja diodikytkentöjä. Operaatiovahvistinkytkennät ja epäideaalisuuksien vaikutus. MOSFET-transistorit ja -vahvistinkytkennät. Transistorien parasiittiset komponentit ja niiden vaikutus vahvistimien taajuusvasteeseen. Miller-efekti. Useamman transistorin vahvistinkytkentöjä. Labrat.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti, laboratoriotyöt, luentokuulustelut ja palaute, aktiivinen laskuharjoituksiin osallistuminen, simulaatiot

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Kurssista EI voi päästä läpi pelkällä tentillä. Tarvitset pisteitä muistakin osuuksista!
  • Arvosana määräytyy kokonaispisteiden perusteella.
  • Osasuoritukset ovat voimassa vain yhden lukuvuoden! Eli, kun kurssi alkaa uudelleen, niin edellisen vuoden pisteet eivät ole enää voimassa.
  • 5. periodissa on rästilaboratorio sekä -simulaatio mahdollisuudet. Tällöin voit tehdä maksimissaan yhden puuttuvan simulaation sekä yhden puuttuvan
   laboratoriotyön. Puuttuva tarkoittaa siis sellaista
   simulaatiota/laboratoriotyötä, jota et ole palauttanut ollenkaan (0p
   arvoinen palautus on suoritus, ei puuttuva!).
  • Välikokeita EI voi uusia. Tentit kurssista järjestetään tammikuussa ja toukokuussa.
  Pisteiden saaminen

  Pisteet jakautuvat seuraavasti

  Mitä?Piste / kpl
  Yhteensä%
  Luentojen esitehtävät, 10kpl
  18*
  8
  Laskuharjoitukset, 10kpl
  11010
  Simulaatiot, 4kpl
  2,51010
  Laboratoriotyöt, 2kpl
  1020
  20
  Välikokeet, 2kpl
  255050
  Palaute, 1kpl
  2
  2
  2
  Yhteensä
  100100


  * Luentokuulustelut arvostellaan asteikolla 0, 0,5p ja 1p. Luentokuulusteluja on joka luentoon liittyen, mutta vain parhaiden kahdeksan (8) pisteet otetaan huomioon arvostelussa.

  Laskuharjoituksissa pidetään mahdollisuuksien mukaan opetusta myös läsnä. Jos tämä on mahdollista, pisteen voi saada laskemalla tehtävien aktiivisesti vähintään puolitoista tuntia paikan päällä Tehtävät voi myös palauttaa sähköisesti. Tällöin laskaripisteet jaetaan vain palautettujen tehtävien mukaan eli itse laskareihin ei ole pakko osallistua. Laskarit (kläsnä tai verkossa) on kuitenkin ainoa kanava kysellä neuvoa tehtäviin. Sähköisessä palautuksessa pisteen saamiseksi yli puolet tehtävistä täytyy olla ratkaistuna jollain tasolla.

  Simulaatioista saat pisteet eri tehtävien pisteytyksen mukaan.  Simulaatioharjoituksissa käyminen on vapaaehtoista eikä vaikuta  pisteiden saamiseen, mutta muista, että vain siellä annetaan apua simulaatioiden tekemiseen!

  Laboratoriotyöt tehdään pareittain. Viime vuosina labroista saatiin yleensä 5-10 pistettä per laboratoriotyö.

  Välikokeet onsuositeltu tapa kurssin suorittamiseen. Jos et pääse paikalle toiseen tai molempiin välikokeisiin, suorita kurssi tentillä (yht. 50p). Tenttimahdollisuudet ovat (n.) touko- ja syyskuussa.

  Alustavat arvosanarajat

  Alla olevat pistemäärät voivat muuttua kurssin yhteispisteiden perusteella (arvosanat 2-5). Läpipääsyraja on kuitenkin aina 49,5 pistettä.

  PisteetAS
  90-1005
  80-89,54
  70-79,53
  60-69,52
  49,5-59,51
  ≥ 40
  0*
   < 40 0

  * Suoritusmahdollisuus kymmenellä lisätehtävällä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, simuloinnit, laboratoriotyöt 64h

  Omaa työtä 52h

  Tentti 4h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot 10*2h + valmistautumista 10*2h = 40h

  Laskuharjoitukset 10*2h + omaa laskemista 10*2h = 40h

  Laboratoriotyöt 2*4h + valmistautumista 2*2h = 12h

  Simulaatiot 4*4h = 16h

  Välikokeet 2*2h = 4h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sedra - Smith: Microelectronic Circuits (4th, 5th, 6th tai 7th edition), Oxford University Press, 1998 ja opetusmonisteita.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osasuoritukset voimassa vain yhden lukuvuoden.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C3230

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi