Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tietää minkälaisista osista kemian tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu.
 • tietää mistä opintoasioihin voi kysyä neuvoa ja millaisia opiskeluhyvinvoinnin palveluita on tarjolla.
 • tuntee turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet.
 • osaa tehdä oman opintosuunnitelman ja päivittää sitä tarpeen mukaan.
 • osaa käyttää opintoihin liittyviä tietojärjestelmiä.
 • osaa käyttää ajanhallinnan työkaluja oman ajankäytön suunnittelemiseen.
 • osaa antaa palautetta opetukseen ja opiskeluympäristöön liittyvistä asioista.

Laajuus: 2

Aikataulu: 06.09.2021 - 17.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari, Jari Aromaa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelukäytännöt Kemian tekniikan korkeakoulussa, turvallinen työskentely kemian laboratoriossa, Aalto-yliopiston opintojärjestelmät, omien opintojen suunnittelu, ensimmäisen vuoden opintojen seuranta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oman opintosuunnitelman tekeminen, digitaaliset harjoitustehtävät ja kyselyt (MyCourses), osallistuminen luentoille, palautetilaisuuksiin ja akateemisen ohjauksen tapaamisiin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, digitaaliset harjoitustehtävät ja kyselyt (MyCourses), periodipalautetilaisuudet, akateeminen ohjaus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.