Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää mittauksen, simuloinnin ja mallinnuksen menetelmät ja käyttötarkoitukset kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikassa. Tunnistaa, kuinka ilmasto- ja luonnonilmiöitä ja niiden rakennettuun ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia mallinnetaan ja simuloidaan. Tunnistaa kaukokartoituksen mahdollisuudet maankäytön seuraamisessa. Ymmärtää maankäyttö-, maasto-, yhdyskuntarakenne- ja kiinteistömallien muodostamisen periaatteet ja niiden käyttömahdollisuudet. Ymmärtää liikennetekniset laskenta- ja seurantamenetelmät sekä mittaukset. Tunnistaa liikenteen ennuste- ja simulointimallit sekä liikenne-maankäyttömallit. Ymmärtää periaatteet liikenteen vaikutusten mallintamisesta. Tunnistaa rakennetun ympäristön visualisointivaihtoehtoja (kuvatuotteet, 3D mallit, aikasarjat jne.). Ymmärtää eri koordinaatistojärjestelmiä ja niiden käyttöä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.04.2022 - 25.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Ojala

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Mittauksen, simuloinnin ja mallinnuksen, menetelmät ja käyttötarkoitukset kiinteistö- ja yhdyskuntatekniikassa. Koordinaatistojärjestelmät. 3D-mittaukset ja aineistojen sovellusmahdollisuudet. Kaukokartoitus maankäytön seuraamisessa. Maankäyttö-, maasto-, yhdyskuntarakenne- ja kiinteistömallien muodostaminen ja käyttö. Liikennetekniset laskenta- ja seurantamenetelmät ja mittaukset. Liikenteen ennuste- ja simulointimallit. Liikenne-maankäyttömallit. Liikenteen vaikutusten mallintaminen. Ilmasto- ja luonnonilmiöiden ja niiden rakennettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten mallinnus ja simulointi. Visualisointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset ja ryhmissä tehtävä seminaariesitys.
  Tentti ja hyväksytty suoritus sekä harjoituksista että seminaarista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luennot 22 h

  seminaari 4 h

  harjoitukset 8 h

  ryhmätyö 6 h

  itsenäinen työ, parityö ja reflektio 90 h

  tentti 3 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan erikseen

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C2003

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta