Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kenttäteoria-kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää sähkö- ja magneettikenttäsuureet, lähdesuureet ja väliaineparametrit sekä näiden väliset yhteydet.

Opiskelija osaa laskea lähteiden sähkö- ja magneettikenttiä, tehotiheyksiä ja sähköisiä piirisuureita yksinkertaisissa geometrioissa Maxwellin yhtälöistä alkaen.

Opiskelija osaa selittää sähkömagneettisen induktion ja sähkögeneraattorin toimintaperiaatteet ja ratkaista induktiotehtäviä.

Opiskelija osaa mallintaa tasoaallot kompleksivektoreilla sekä ratkaista heijastus- ja läpäisytehtäviä erilaisissa polarisaatiotilanteissa tasoaaltojen avulla.

Opiskelija osaa selittää sähkömagneettisen säteilyn syntymisen ja osaa laskea yksinkertaisia antenneja kuvaavia perusparametreja sekä mitoittaa yksinkertaisia radioyhteyksiä.

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 14.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Sihvola, Jari Holopainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähkömagneettinen kenttäteoria Maxwellin yhtälöiden differentiaaliesityksen avulla: sähköstatiikka, magnetostatiikka, sähkömagneettiinen induktio, tasoaallot, aaltojen heijastuminen ja läpäisy, antennit ja sähkömagneettinen säteily, radioyhteydet. Tarvittavien matemaattisten työkalujen esittely.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla on luennot, laskuharjoitukset, mahdollisesti muita palautettavia tehtäviä ja kaksi välikoetta. Kurssin arviointiin vaikuttavat tehtävät ja välikokeet. Tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja 48 tuntia (4 tuntia viikossa), harjoituksia ja itsenäistä työskentelyä yhteensä 83 tuntia (keskimäärin 6 tuntia viikossa). Välikokeisiin osallistuminen 4 tuntia. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lindell-Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 1. Staattisen kentät,  ja
  Sihvola-Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 2. Dynaamiset kentät (Gaudeamus)

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4140

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi