Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin ymmärtäminen
-systemaattisen tuotesuunnitteluprosessin soveltaminen valitussa sovelluskohteessa

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 26.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuosmanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tavoitteena on saavuttaa ymmärrys systemaattisesta tuotesuunnittelusta siten, että kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää teknisen tuotteen suunnitteluprosessin ja osaa soveltaa sitä eri sovelluskohteissa.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja harjoitustyö. Opintojakson arvosanassa tentin arvosanan paino on 40 % ja harjoitustyön arvosanan 60 %. Tenttioikeus edellyttää harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomateriaali ja jaettava lisäaineisto

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi: I (syksy)

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2005

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta