Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tietää elektroniikan toteutusvaihtoehtoja, osaa arvioida niitä ja valita kulloiseenkin sovellukseensa tarkoituksenmukaisen vaihtoehdon.

Opiskelija osaa suunnitella piirikortin ja toteuttaa yksinkertaisen elektronisen laitteen erilliskomponenteista.

Opiskelija tietää virtuaali-instrumentoinnin periaatteen, osaa valita tarvitsemansa erillislaitteet, ja osaa ohjelmoida niistä toimivan mittauslaitteiston.

Opiskelija osaa tunnistaa yksinkertaisen epälineaarisen komponentin vasteita aika- ja taajuustason mittaustulosten avulla. Hän tietää vasteiden ilmiöistä esimerkiksi taajuuksien sekoittumisen.

Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 13.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kärhä, Lauri Palva, Juha Mallat

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Elektroniikan toteutusvaihtoehdot; käytännön radiotekniikkaa, muun muassa signaalien siirtely taajuusalueessa sekoittimella; piirikaavion, piirilevyn ja elektroniikkalaitteen suunnittelu ja valmistus; Teholähteet ja maadoitus; elektroniikkalaitteen kotelointi; käytännön elektroniikkakomponentit ja niiden valinta; A/D- ja D/A-muunnokset ja niiden vaikutus signaaleihin; virtuaali-instrumentointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu viikottaisista luennoista, kahdesta laboratoriotyöstä ja laajahkosta elektroniikkaprojektista.

  Laboratoriotyöt ja elektroniikkaprojekti arvostellaan, ja kurssin arvosana perustuu näihin osasuorituksiin. Myös toiminta kurssilla vaikuttaa arvosanaan.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot kontaktiopetus 14 h (7 x 2 h)

  Laboratoriotyöt kontaktiopetus 6 h (2 x 3 h)

  Laboratoriotyöt itsenäinen työskentely pienryhmissä 16 h (2 x 3 h valmistelu, 2 x 5 h raportti)

  Elektroniikkaprojekti työskentely pajalla kontaktiopetus 30 h (10 x 3 h)

  Elektroniikkaprojekti itsenäinen työskentely pienryhmissä 50 h

  Elektroniikkaprojektin esittely kontaktiopetus 7 h (väliesittely 3 h, loppuesittely 4 h)

  Elektroniikkaprojekti ohjaustapaamiset kontaktiopetus 8 h

  Yhteensä 131 h

  Läsnäolo osassa lähiopetusta on pakollista.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suositeltu suoritusaika on kolmannen vuoden syyslukukausi. Kurssi jakautuu koko lukukauden ajalle.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5070

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).