Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokoneavusteisten työkalujen perusteet, osaa soveltaa alansa työkaluja ja osaa arvioida työkalujen soveltuvuutta eri kohteisiin. Opiskelija ymmärtää tietokonemallinnuksen luonteen ja rajoitteet sekä mallien hyödyntämistavat teollisuudessa ja tutkimuksessa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 03.06.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaur Jaakma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Insinööritieteissä käytettävien työkalujen esittely. Lisäksi valitaan sovellustyyppikohtaisia ohjelmistomoduuleja tarjotuista vaihtoehdoista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, henkilökohtaiset tietokoneharjoitukset.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 24 h
  Tietokoneharjoitukset 40-52 h
  Itsenäinen opiskelu 59-71 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin osasuoritukset ovat voimassa vain kurssin aikana, eli kurssin suoritusta ei voi jakaa usealle vuodelle.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi järjestetään viimeisen kerran lukuvuonna 2021-22. Korvaavat kurssit: ENG-A1014, ENG-A1015 ja ENG-A2001.