Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin sekä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen sääntelyn. Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta, toiminnasta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuista.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.01.2022 - 23.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita, päähuomion ollessa osakeyhtiöoikeudellisessa sääntelyssä. Kurssilla käsitellään yhtiön perustamista, organisaatiorakennetta ja toimintaa, rahoituksen sääntelyä sekä hallintoelinten vastuuta. Kurssilla käsitellään myös osakeyhtiön osakkaan asemaa, osakassopimusten tekemistä, sisältöä ja merkitystä sekä yrityksen yhteiskuntavastuuta ja compliance-toimintoa. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kevät 2021 & 2022:

  1. Luennot 24 tuntia

  2. Essee (100%) pohjautuen kurssikirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h (keväällä 2021 korvattu esseellä)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

  Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. Myös vanhempi painos käy

  Saatavuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C26000


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.