Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tuntea ja ymmärtää koneenrakennustekniikan keskeistä peruskäsitteistöä ja teknisen dokumentoinnin työtapoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markku Kuuva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuva kurssi antaa käytännön tehtävissä ja myöhemmissä opinnoissa välttämättömiä teknisen (mekaniikka-)suunnittelun perusvalmiuksia. Tavoitteena on antaa valmiudet suunnitteluympäristössä kommunikointiin ja yksinkertaisten suunnittelutehtävien tekemiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. teknisten piirustusten lukeminen ja laatiminen CAD:llä (Solid Edge), teknisen suunnittelun keskeiset standardit, koneenosien valmistus ja työkuvien laatiminen, tavallisimpien osien ja komponenttien valinta sekä putkisto- ja prosessikaavioiden perusteet soveltuvin osin. Mukana on myös johdatus koneenosien suunnitteluun ja koneteknisiin laskelmiin. Ensisijaisesti AUT-opiskelijoille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetukseen sisältyy luentosarja, tentti ja pakolliset henkilökohtaiset harjoitustehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Viikoittain säännöllisesti: 2h luentoja/demoja + n. 4h harjoitusten omakohtaista tekemistä, yhteensä n. 24+56

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pere: Koneenpiirustus 1&2 tai Koneenpiirustus korkeakouluja varten; Kivioja: Konetekniikka. Opetusmonisteita.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutkintoon voi sijoittaa vaihtoehtoisesti vain toisen kursseista KON-C3001 Koneenrakennustekniikka A ja KON-C2003 Koneenrakennustekniikka B. Ks. kurssiesite.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KON-C2003

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi