Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Osaa geodesian, fotogrammetrian ja laserkeilauksen tiedonkeruun perusteet, vertausjärjestelmät ja georeferoinnin
 • Tuntee sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen kuvanmuodostuksessa
 • Tuntee eri passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit, ajoneuvot jne.
 • Ymmärtää ympäristödatan mittausjärjestelmien ja sensoreiden kalibroinnin merkityksen ja tuntee eri kalibroinnin menetelmät
 • Osaa muokata ja ehostaa ympäristöstä kerättyä kuva-aineistoa
 • Osaa yhdistää ympäristöaineistoja toisiinsa koordinaatistomuunnosten, karttaprojektioiden ja geoidimallien avulla
 • Osaa käyttää sähkömagneettista säteilyä kuvilla näkyvien ympäristön kohteiden visualisointiin ja luokitteluun
 • Osaa valmistaa kolmiulotteisen mallin yksinkertaisesta ympäristökohteesta tiedonkeruun eri keinoilla
 • Osaa hahmottaa kartoitusprosessin kokonaisuutena, ja sen eri vaiheet tiedonkeruusta ympäristömalliksi
 • Tiedostaa ympäristön havainnoinnin merkityksen käynnissä olevien elinympäristön ja Maan muutosten sekä energian kiertokulun seurannassa

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 03.06.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antero Kukko

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään teoriassa ja käytännössä 3D tiedonkeruumenetelmiin, kuten geodeettisiin ja fotogrammetrisiin mittauksiin sekä laserkeilaukseen. Lisäksi opitaan ympäristön tilan ja maankäytön havainnointimenetelmiä kaukokartoituksen keinoin. Instrumenteista käydään läpi passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit ja ajoneuvot. Kurssilla opitaan myös perusteet mittausjärjestelmien kalibroinnista sekä erilaisten aineistojen ja instrumenttien georeferoinnista ja siihen liittyvästä reaaliaikaisesta tai jälkilaskennalla tapahtuvasta paikannuksesta ja navigoinnista halutussa referenssijärjestelmässä. Lisäksi perehdytään sähkömagneettisen säteilyn perusteisiin ja kohteen heijastavuuksien perusteella tapahtuvaan kuvasisällön luokitteluun kaukokartoituksen keinoin. Kuvamateriaalin käsittelyssä sovelletaan digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita. Ei-sähkömagneettisia mittausmenetelmiä, kuten gravimetriaa, magnetometriaa ja kaikuluotausta, sekä niiden sovelluksia kuvataan yleisellä tasolla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti ja harjoitukset, osin ryhmätöinä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Erikseen ilmoitettava materiaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MAA-C2001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta