Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijat:

 • Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
 • Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin ja sen johtamiseen vaikuttavia tekijöitä
 • Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteydet yrityksen strategiseen johtamiseen
 • Omaavat peruskäsityksen projektiliiketoiminnasta ja osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.03.2022 - 27.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Karlos Artto, Tero Haahtela, Tom Olsson

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektien johtamisen käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektinhallinnan osa-alueet. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit yrityksen organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätyötehtävät, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelu 60h, harjoitukset 60h, kontaktiopetus 11h, tentti 3h, yhteensä 134h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY

  Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussivulle.

  Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)

  2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)

  3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

  4. Videoluennot.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C3010

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).