Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osallistuttuaan kurssille opiskelija

- hahmottaa ympäristöasioiden monialaisen luonteen

- hallitsee ympäristöalan keskeistä suomen kielistä käsitteistöä ja pystyy kriittisesti seuraamaan alan keskustelua

- pystyy kuvaamaan eri alojen lähestymistapoja

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.11.2021 - 03.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Sähköpostitse tai luentojen yhtydessä. Huom! Sähköpostiosoitteen alkuosa on t.laukkanen@...

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ympäristöhaasteet ja ympäristökysymysten ja -ratkaisujen monialaisuus, ympäristön pilaantumisen luonne, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä mm. luonnon- ja ilmastonsuojelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja, välikokeita/tentti, ryhmätyöskentelyä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin, ryhmätehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella. 

 • koskee tätä kurssikertaa

  Neljä välikoetta, joiden geometrisestä keskiarvosta muodostuu arvosana. Tenttivaatimuksina ovat luennot ja MyC:ssa jaettu muu aineisto. Lisäksi loppuarvosanaan vaikuttavat ryhmätöinä luentojen jälkeen laaditut oppimispäiväkirjat ja niihin liittyvät vartaisarvioinnit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 op = 78 h

  Luennot 10-24 h

  Tentti/Välikokeet 2-10 h

  Valmistautuminen tenttiin/välikokeisiin 24-60 h

  Muu itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 0-40 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot 17 h.

  Ryhmätyöt 6 h.

  Välikokeet 4 h.

  Välikokeisiin valmistautuminen 51 h.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoaineisto ja luennoilla ilmoitettu oppimateriaali. Ilmoitetaan luennolla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi kuuluu tekniikan Aalto-opintoihin

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1620

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu.

  Kurssille hyväksytään enintään 75 opiskelijaa vuodessa. Mahdollinen karsinta tehdään opiskelun aloittamisajankohdan mukaan siten, että etusijalle asetetaan kandidaattiopinnoissa pisimpään opiskelleet. Tämä siksi, että opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet osallistua kurssille myöhemmin, jolloin aiemmin karsiutuneilla on ensisijaisuus osallistua kurssille. Saman vuosikurssin opiskelijoiden kesken karsinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä: etusijalla aiemmin ilmoittautuneet. Lisäksi kurssille on varattu kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Maisterivaiheen opiskelijat hyväksytään kurssille vain, jos kurssilla on tilaa. Erityisistä syistä yksittäistapauksissa voidaan opiskelija kurssille hyväksyä näistä kriteereistä riippumatta. Kurssille karsiutumisesta ilmoitetaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Välikokeet suoritetaan paikan päällä. Luennot ja ryhmätyöt tapahtuvat etänä.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi luennoidaan neljän viikon aikana 2.11.21 -25.11.21.
  Esittelyluento on ti 2.21 klo 16.15-18.00,  Muut luennot pidetään ke ja to klo
  16.15-18.00. Kaikki luennot ovat etäluentoja.

  Joka keskiviikona ja torstaina laaditaan luentokertaa koskeva
  ryhmäoppimispäiväkirjat (ROP) 3-4 opiskelijan ryhmissä, siis tehdään yhteensä 8
  ROP:a. Etäluennolle osallistujat jaetaan ryhmiin arpomalla joka luentokerta
  erikseen. KURSSILLE EI KANNATA OSALLISTUA, JOS EI OSALLISTU LIVENÄ TIISTAIN JA
  TORSTAIN ETÄLUENNOILLE.

  Jokaisen luentoviikon jälkeen on välikoe tiistaisin
  klo 16.15-17.00, Ke1:ssä. Lisäksi välikokeita on mahdollista
  suorittaa tai uusia 7.12.21 ja 3.2.22 klo 16:15-20:00 Ke1:ssä.