Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

 • Osaa kuvailla paikkatiedon perus- ja erityispiirteitä sekä sen epävarmuutta
 • Ymmärtää paikkatiedon merkityksen rakennetun ympäristön suunnittelussa
 • Osaa valita ja hakea rakennettua ympäristöä esittävää paikkatietoa ja käyttää paikkatietoaineistoja GIS-järjestelmässä
 • Pystyy muokkaamaan ja analysoimaan paikkatietoa sovellusten ja erilaisten rakennetun ympäristön suunnittelun tarpeiden mukaisesti
 • Tunnistaa paikkatietojen visuaalisen esittämisen menetelmiä ja osaa laatia informaatiota tehokkaasti välittävän kartan

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 27.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Aija Staffans, Kamyar Hasanzadeh

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on monipuolinen kokonaisuus, jossa käydään läpi paikkatiedon perus- ja erityispiirteitä sekä sen käyttöä rakennetun ympäristön suunnittelussa. Paikkatietoja ja -osaamista käytetään monipuolisesti eri rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyvillä aloilla, joka on pyrittyä huomioimaan kurssin sisällössä tuomalla mukaan monialaista opetusta. Kurssiin sisältyy sekä teknistä että teoreettista opiskelua paikkatietoihin liittyen, mutta vahvasti myös opittujen taitojen soveltamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssille on ennakkotehtävä, joka palautetaan kurssin MyCourses-sivuille ennen ensimmäistä kurssikertaa. Ennakkotehtävä koostuu luettavasta materiaalista, joka jaetaan kurssille ilmottautuneille MyCoursesin kautta, sekä lukumateriaaliin liittyvästä teh

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Heywood, I., Cornelius, S., Carver, S (2011). Introduction to geographical information systems. Prentice Hall, Toronto. Myös 2006 vuoden painos, joka löytyy e-kirjana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tiina Laatikainen

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C2004