Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opistaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.09.2021 - 28.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia. Kurssilla selostetaan myös kansainvälistä sopimussääntelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

  Huom! Syksyn 2021 kurssilla kurssi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h

  Huom! Syksyn 2021 kurssilla kurssitentti (KT) on korvattu esseellä (100 %).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hemmo, Mika - Hoppu, Kari (2006). Sopimusoikeus. Jatkuvatäydenteinen. Talentum Focus.

  Kyseinen teos on luettavissa sähköisesti Aalto-tunnuksilla seuraavasta linkistä:

  Saatavuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C25000


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat ISisusta.