Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

- Ymmärtää globaalin konepaja-ja rakennustuoteteollisuuden yrityksen toimintaperiaatteet ja kykenee hahmottamaan konepajatuotantoa kokonaisuutena.

- Tuntee erilaiset tuotantojärjestelmät sekä osaa soveltaa ja arvioida niiden käyttöympäristöä konepaja ja rakennustuoteteollisuuden tuotannossa.

- Osaa luetella konepajatuotannossa käytettäviä tuotantomenetelmiä ja ohjelmistoja sekä ymmärtää eri valmistusteknologioiden perusteet.

- Ymmärtää tuotannon toimitusketjun ja alihankinnan perusteet.

- Osaa määritellä tuotannon laatuasioiden merkityksen.

- Ymmärtää teollisuusautomaation merkityksen tuotantotekniikassa.

- Ymmärtää tuotantotekniikan merkityksen teollisuusyritykselle ja vaikutukset yhteiskuntaan.

- Hahmottaa teollisuusautomaatiokentän ohjelmistotarjontaa.

- Tunnistaa tuotteiden suunnittelun ja toteutuksen välisen vuorovaikutuksen.

- Kykenee hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti tuotantotekniikan alan tietoa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 25.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Huuki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle peruskäsitys metalli- ja rakennustuoteteollisuusyrityksen tuotantotekniikasta sekä teollisuusyrityksen toiminnasta. Opiskelija ymmärtää globaalin konepaja- ja rakennustuoteteollisuuden toimintaperiaatteet, kykenee hahmottamaan tuotantoa kokonaisuutena sekä tunnistaa keskeisimmät konepajateollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden tuotantomenetelmät. Kurssissa käsitellään seuraavia asioita:

  - Teollisuusyrityksen tuotantojärjestelmät, toimitusketjut, alihankinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus.
  - Laatujohtaminen ja mittaustekniikat
  - Konepajan tuotantoprosessit
  - Rakennustuotekomponenttien ja moduulien teollinen valmistus
  - Tuotantotekniikan teollisuusautomaatio ja teollisuusohjelmistot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, kysymyssarja, harjoitustyö ja tentti. Arvosana määräytyy tentin ja harjoitustyön perusteella.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=KJR-C2006

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu insinöörititeiden korkeakoulun pääaineen ja sivuaineen opiskelijoille.