Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii hahmottamaan nykytaiteen toimintatapoja pedagogisesta näkökulmasta sekä tarkastelemaan omaa taidepedagogista ajatteluaan ja erilaisia taidekasvatuskäytäntöjä suhteessa visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen kenttään.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 08.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

marja.rastas@aalto.fi

minna.suoniemi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tarkastellaan opiskelijoiden omista kokemuksista ja havainnoista sekä alan tutkimuksen näkökulmista käsin erilaisia taidekäsityksiä ja niiden yhteyttä taidekasvatuksen käytäntöihin. Tutustutaan ajankohtaisiin taiteen kentän ilmiöihin. Toteutetaan ryhmätyönä taiteellinen tutkimusprojekti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin etusivulla

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, keskustelut, harjoitustehtävät, opintokäynnit, kirjallisuus, opintopäiväkirja. Osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen ja opintopäiväkirjan palautus. Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80 %.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 50h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 85h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin oppimateriaalit ilmoitetaan kurssin alussa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin Mycourses-sivuilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1101

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on pakollinen kuvataidekasvatuksen ensimmäisen vuoden kandidaattiopiskelijoille ja erillisen maisteriohjelman opiskelijoille sekä kuvataidekasvatuksen sivuaine- ja erillisopiskelijoille. Kurssille ei voida ottaa muiden ohjelmien opiskelijoita.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi on suunnattu kuvataidekasvatuksen 1. vuoden kandidaatti- ja muunto-opiskelijoille sekä koulutusohjelmassa lukuvuonna 2021-2022 opiskeleville sivuaine- ja erillisopiskelijoille.

  Kurssi toteutetaan syyslukukaudella 2021 normaalina kontaktiopetuksena ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Löydät lisätietoa opiskelusta Mycourses-alueelta.

  Jos et pysty korona-varotoimien tai muun ylittämättömän esteen takia osallistumaan kurssin kontaktiopetukseen syys-lokakuussa, ota sähköpostilla yhteys suoraan opettajiin. 

  Muut kuin syksyn 2021 uudet opiskelijat suorittavat kurssin itsenäisenä portfoliosuorituksena erillisen ohjeistuksen mukaan.


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Etusivulla