Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii tunnistamaan Suomen rakennustyyppejä, rakentamistapoja ja tyylejä sekä yksittäisten suunnittelijoiden työtä. Hän tutustuu rakennusten säilymisen ja uudelleenkäytön problematiikkaan sekä oppii tekemään huomioita rakennetusta ympäristöstä muutosprosesseineen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.09.2021 - 21.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Savolainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suomen arkkitehtuuri- ja asemakaavahistorian päävaiheet kansanrakentamisesta 1800-luvun loppuun kansainvälisine yhteyksineen, niihin liittyviä syy- ja seuraussuhteita ja suunnittelijan roolin muutoksia. Alan tärkeimmät tietolähteet tulevat tutuksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo luennoilla ja kohdevierailuilla. Kotitentti, joka perustuu luentoihin, kohdekäynteihin ja annettuun kirjallisuusluetteloon.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja kohdevierailut 24 h (30 %).

  Omaksutun tiedon reflektointi 16 h (20 %).

  Kotitentti 41 h (50 %).

  Yhteensä 81 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Katso kurssin kotisivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja