Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa sijoittaa yhdyskuntasuunnittelun osaksi suomalaista poliittista päätöksentekojärjestelmää, tunnistaa ja osaa organisoida erilaisia mahdollisuuksia järjestää vuorovaikutusta suunnittelun yhteydessä, tuntee keskeiset argumentaation ja retoriikan käsitteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteiden analysointiin ja kehittämiseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 21.04.2022 - 26.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kimmo Lapintie

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Professori Kimmo Lapintie, +358505842710, @aalto.fi

Arkkitehti, TkT (ark.) Helena Teräväinen, @aalto.fi

Arkkitehti Noora Laak, @aalto.com

Arkkitehti Natalia Rincon, @aalto.fi

Hossam Hewidy, @aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kommunikaatio ja vuorovaikutus osana suunnittelua. Vuorovaikutus lainsäädännön ja poliittisen toiminnan tasolla. Suunnittelijan rooli päätösten valmistelussa ja vuorovaikutuksessa eri osallisryhmien kesken. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS). Argumentaation ja retoriikan perusteet.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi toteutetaan viitenä lähiopetusjaksona sekä ryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Jokaisella viikolla on oma teemansa ja viikkokohtaiset harjoitustyöt. Viidennellä viikolla ryhmät toteuttavat simuloidun yleisötilaisuuden, jossa harjoitellaan vuorovaikutustilanteiden järjestämistä, kasvokkaista vuorovaikutusta, ratkaisujen perusteluja, kysymyksiin vastaamista sekä erilaisten työvälineiden käyttöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tiedot vaadittavista suorituksista, niiden arviointikriteereistä ja painokertoimista annetaan kurssiesitteessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja niiden reflektointi 12 + 12 h

  Kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

  Harjoitustehtävien suorittaminen 69 h

  Seminaareihin osallistuminen ja rekflektointi 6+6 h

  Portfolion kokoaminen 8 h

  Yhteensä 133 h (5 op)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali ja ohjeistus annetaan MyCourses:issa kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy V (Opetusperioditieto muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 16.6.2021.) 

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C5004

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.