Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään omia psyykkisiä ja kognitiivisia voimavarojaan sekä hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja toteuttaa itseään paremmin. Kurssi soveltuu sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoille.

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.03.2022 - 19.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo, Tuukka Kostamo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsitellään henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajan ja muiden henkilökohtaisten resurssien hallintaa, oppimista, psyykkisiä kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa, tunteiden vaikutusta ajatteluun ja toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset ja palautetilaisuus. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssin hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa 75 % opetuskerroista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja kontaktiopetus 17-21 h, itsenäinen työskentely 60-64 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1140

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Weboodi