Topic outline

 • Hei ja tervetuloa kurssille keväällä 2022! 

  Kurssin luennot järjestetään torstaisin 14:15-16 salissa TU2.

  Kurssin kirjallisuus ja reflektioraportin pohja löytyvät Materiaalit-kansiosta. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kuudelle kurssin kahdeksasta luennosta, harjoitustyön kaikkien tehtävien tekemistä sekä osallistumista vertaiskeskusteluun kurssin lopussa.

  Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia tuntemaan itsensä paremmin. Kurssi auttaa osallistujia mm. tunnistamaan omia vahvuuksiaan, löytämään keinoja omien tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, kehittämään keinoja stressin ja kuormituksen ehkäisemiseksi sekä ymmärtämään omien tunteiden vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja kanssakäymiseen. Kurssin keskeinen oppimismenetelmä on reflektiivinen kirjoittaminen, ja opiskelijoiden onkin syytä varata viikoittain muutama tunti aikaa kurssin reflektiivisille oppimistehtäville.

  Nykyisessä maailmantilanteessa yksi kurssin tärkeistä tavoitteista on tukea opiskelijoita omassa opiskelussaan ja elämässään. Kurssin luennot ja tehtävät on tarkoitettu auttamaan sinua sellaisessa itsereflektiossa, joka on sinulle juuri tämänhetkisessä tilanteessasi sopivaa ja rakentavaa.

  Kurssin aikataulu, luennot ja tehtävät.


  Aika 

  Luennon aihe 

  Tehtävät

  3.3.2022

  Aloitusluento: Kurssin käytännön järjestelyt, tavoitteet ja työskentelymuodot – Tuukka Kostamo

  LUENNON JÄLKEEN

  Lue artikkeli Drucker P. (1999) Managing Oneself, Harvard Business Review, March-April 1999, 64-74

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 1.1. Lue artikkeli Roberts et al. (2005) “How to play to your strengths” ja ala tekemään harjoitustyöpohjan tehtävää 2.1.

  10.3.2022EI LUENTOA

  Tee loppuun tehtävä 2.1.


  17.3.2022

  Henkilökohtaiset vahvuudet ja niiden hyödyntäminen – Tuukka Kostamo

   LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 2.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 3.1.

  24.3.2022

  Vuorovaikutussuhteet - Jari Ylitalo

   LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 3.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 4.1.

  31.3.2022

  Merkityksellisyys - Frank Martela


   LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 4.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 5.1.

  7.4.2022

  Ajan ja ajattelun hallinta - Tuukka Kostamo

   LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 5.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 6.1.

  14.4.2022

  EI LUENTOA

   

  21.4.2022

  Oppiminen ja kehittyminen - Jari Ylitalo

    LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 6.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 7.1.

  28.4.2022

  Hyvä arki - TBD

    LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 7.2.

  Valmistaudu seuraavaan luentoon tekemällä harjoitustyöpohjasta tehtävä 8.1.

  5.5.2022

  Yhteenveto

    LUENNON JÄLKEEN

  Tee harjoitustyöpohjasta tehtävä 8.2.

  Viimeistele ja palauta reflektioesseesi viimeistään 13.5.

  Palautettuasi reflektioesseen, varaa aika vertaiskeskusteluun.

  9.-20.5.2021

  Vertaiskeskustelut pienryhmissä