Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen oppilas kykenee:

Tunnistamaan rakennusten sähköasennusten keskeiset suunnitteluvaatimukset.

Tulkitsemaan ja soveltamaan lainsäädäntöä, suosituksia, asetuksia ja ohjeita.

Tulkitsemaan piirustuksissa käytettyjä graafisia symboleja.

Tekemään sähkökaapeleiden ja suojausten mitoituksen.

Suunnittelemaan sähköasennuksia.

Tekemään ja raportoimaan projektin piirustukset ja määritykset.

Käyttämään CAD-ohjelmaa suunnittelutyökaluna.

Tuntee sähköturvallisuuden perusteet.

Laajuus: 5

Aikataulu: 24.01.2022 - 09.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jaakko Ketomäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Rakennusten sähköasennusten suunnitteluvaatimukset: lainsäädäntö, suositukset, asetukset ja ohjeet; graafiset symbolit; sähkökaapelien ja suojausten mitoitus; suunnittelu; raportointi; CAD-ohjelma suunnittelutyökaluna; sähköturvallisuuden perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentotehtävät ja harjoitustyö

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja harjoitustyö

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmonisteet ja kirjallisuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8702

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.