Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä erityyppisissä organisaatiokonteksteissa. Erityisesti kurssilla keskitytään syventämään opiskelijoiden tietämystä organisaatioon kuuluvien ihmisten piirteiden, asenteiden ja toiminnan välisistä suhteista sekä tarkastelemaan yksilöä osana ryhmää ja laajempaa organisaatiota. Lisäksi kurssi tarjoaa perusymmärryksen erilaisista johtamistyyleistä ja johtajuudesta osana muuta organisaatiokäyttäytymistä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.09.2021 - 25.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olli-Pekka Kauppila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yksilö organisaatiossa, asenteet, tunteet, arvot ja persoonallisuus, motivaatio, ihmisten luovuus ja oppiminen, kommunikaatio ja ryhmien toiminta, työn piirteet ja organisointi, johtajuus ja johtamisen merkitys organisaatioiden toiminnalle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  15% Osallistuminen luennoille ja luennoilla
  45% Kurssitehtävät ja harjoitukset
  40% Tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille 30h
  Itsenäinen työskentely 127h
  Tentti 3h
  Yhteensä 160h (6 ECTS)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjat:
  (1) Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2016). Essentials of Organizational Behavior (13th global edition). Pearson Education Limited.
  (2) Northouse, Peter G. (2013). Leadership: Theory and Practice, 6th ed. Thousand Oaks, California: SAGE.
  Lisäksi luentojen yhteydessä tai syllabuksessa ilmoitetut artikkelit ja muu materiaali.

  Saatavuus

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssille otetaan enintään 70 opiskelijaa. Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat / JOO-opiskelijat / Avoimen yliopiston opiskelijat, 2) muut opiskelijat.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C00250

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).