Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
-toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä
-toimia ja kommunikoida osana kansainvälistä työyhteisöä

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 31.07.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija työskentelee ulkomailla 6 -10 viikkoa, kirjoittaa harjoitteluraportin ja täyttää hyväksymishakemuksen. Opiskelija hakee kansainvälisen harjoittelun suoritusmerkintää harjoittelun jälkeen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osaamisprofiili, essee oman osaamisen kehittymisestä, työtodistus, kuvaus tehdystä työstä

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3-5 op, kokoaikaisessa työssä 2 työviikkoa vastaa 1 op työmäärää, osa-aikaisessa työssä 80 tuntia vastaa 1 op työmäärää.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kesä

  2021-2022 Syksy I-Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2520

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ei ilmoittauduta. Ota yhteyttä ohjelman suunnittelijaan.