Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet toteuttaa suunnittelutehtävää edeltävä analyysivaihe.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa etsiä, analysoida ja visualisoida tietoa siten, että lopputulos tukee rakennussuunnitelman tekemistä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 04.11.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo, Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kukin opiskelija osallistuu ryhmässä kahden mittakaavaltaan erilaisen, suunnittelutyötä tukevan analyysin tekemiseen: referenssianalyysi ja suunnittelualueen analyysi.

  Referenssianalyysin kohteena on julkinen rakennus tai asuinrakennus.

  Suunnittelualueen analyysitehtävän kohteena on kevään harjoitustöiden tontit suunnittelukursseilla ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö.

  Kurssi on antaa valmiudet osallistua suunnittelukursseille ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin työmuotoja ovat luennolle osallistuminen, analyysitehtävien ohjaukseen osallistuminen, analyysitehtävien itsenäinen toteutus 4-5 hengen ryhmissä, ja analyysitöiden esitteleminen palautetilaisuuksissa.

  Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty

  Läsnäolovelvollisuus analyysitöiden esittelyissä (100 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Luento: 2h
  • Ohjaus: 2h
  • Analyysitehtävät: 42h
  • Töiden esittely ja palautetilaisuudet: 4 x 2 h = 8 h

  Kokonaistyömäärä: 54 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Annetaan luennolla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja