Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter slutförd kurs har du kommunikativa färdigheter för att sakkunnigt kunna kommunicera i olika situationer.
 • Du kan agera interaktivt i en svenskspråkig företagskultur och i sociala situationer.
 • Du kan hålla presentationer och tal relativt ledigt.

Omfattning: 3

Tidtabel: 01.03.2022 - 07.04.2022

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Johanna Mäkelä

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Under kursen lär du dig att kommunicera i olika arbetsrelaterade situationer och att ta hänsyn till olika målgrupper.
  • Du lär dig agera interaktivt i en svenskspråkig företagskultur och i olika sociala situationer.
  • I kursen ingår övningar i muntlig framställning, presentationer, hur man håller tal samt argumenterar.
  • På kursen håller du förberedda och oförberedda presentationer.
  • I en del av presentationerna ingår självbedömning. I kursen kan ingå övningar som spelas in på video.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Kontaktundervisning 24 - 36 h
  • Regelbundet och aktivt deltagande
  • Muntliga framställningar (100 % av vitsordet)

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • kontaktundervisning 24 - 36 h
  • förberedelse inför timmarna 45 - 57 h

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Enligt lärarens anvisningar

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Deltagandet bekräftas under den första föreläsningsgången.

  Obs! Kursen ordnas då den har minst 10 deltagare.

   

  Undervisningsperiod:

  2020-2021 Vår IV

  2021-2022 Vår IV

  Kursens webbplats: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5817

  Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.

  På WebOodi