Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Julkisten rakennusten suunnittelun keskeisten perusteiden omaksuminen perehtymällä julkisen rakennuksen suunnitteluprosessiin harjoitustyön kautta. Kurssilla saavutetaan perustaidot julkisen rakennuksen toiminnallisesta sekä arkkitehtonisesta suunnittelusta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 31.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Sanaksenaho, Esa Ruskeepää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyö. Pienehkön julkisen rakentamisen suunnittelutehtävä, vaihtuva aihe. Harjoitustyökurssia edeltää erillinen 2op analyysikurssi II periodissa, jossa tutustutaan ryhmätöiden avulla suunnittelualueen, tilaohjelman sekä toiminnallisten analyysien periaatteisiin. Yksilötyössä sovelletaan luennoilla, analyysikurssilla ja kirjallisuuden kautta saatuja välineitä käytännön suunnittelutyöhön.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksyttävästi, itsenäisesti suoritettu harjoitustyö. Läsnäolovaatimus ohjatuissa harjoituksissa on 80% kerroista. Osallistuminen ryhmätöihin, välikritiikkeihin ja loppukritiikkiin on pakollista.

  Arvosteluperusteet:

  - Rakennuksen suhde ympa risto o n

  - Arkkitehtoninen ilmaisu: konsepti, tilallisuus, kokemuksellisuus, julkisivut, materiaalit

  - Toiminnallisuus / mitoitus / pohjaratkaisu

  - Tekniset ratkaisut ja ekologisuus

  - Esitystapa

  - Edistyminen / prosessi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustyö, 7 vkoa

  Lähiopetus: katselmukset + ohjaus 12x3h = 36 h (6h/vko)

  Loppukatselmus 6 h

  Itsenäinen työ 93 h

  Itsenäisen työmäärän 93 h jakautuminen:

  Vaihe 1: Suuntaviivat ja ideointi 12 h

  Vaihe 2: Testiprojekti  20 h

  Vaihe 3: Kehitysvaihe 21 h

  Vaihe 4: Lopullinen suunnitelma 20 h

  Vaihe 5: Esityksen viimeistely ja pienoismalli 20 h

  Yhteensä 135 h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin My Courses-sivusto

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on suunnattu ainoastaan pääaineenaan arkkitehtuuria opiskeleville Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssin kanssa samaan aikaan suositellaan suoritettavaksi valinnainen kurssi ARK-C2002 Rakennussuunnittelun rajapinnat, 4 op, jossa tutustutaan julkisen rakennuksen teknisten järjestelmien suunnitteluun ja joka liittyy harjoitustyökurssiin.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV 

  2021-2022 Kevät III-V (Opetusperioditieto muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 16.6.2021.) 

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C2004

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.