Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen kuvataiteen opetusjakson alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, huomioiden ko. oppimisympäristön opetussuunnitelmat
 • osaa reflektoida ja käsitteellistää opetus- ja oppimiskokemustaan
 • osaa hyödyntää harjoittelukokemustaan taidekasvatusnäkemyksensä pohdinnassa.

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.02.2022 - 18.03.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa, Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija harjoittelee alakoulussa tai lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Harjoittelun sisältöinä ovat oppilaiden kohtaaminen ja opetettavan ryhmän seuraaminen harjoittelukoulussa, harjoittelutuntien suunnittelu ja pitäminen 2 3 hengen ryhmissä, harjoittelun sekä suullinen että visuaaliskirjallinen reflektoiva raportointi. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty/hylätty.

  Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun suunnittelua, toteuttamista ja raportointia edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet kuvataiteen osalta. Saatavilla https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kuvataide-taiteen-perusopetuksessa-2017
  • Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 2014. Vuosiluokat 1-6 kuvataiteen osalta: luvut 13.4.9 ja 14.4.11. Saatavilla https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi integroituu Kuvataiteen didaktiikka I -kurssiin. Molemmat kurssit suoritetaan samana lukuvuonna.

  Kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijat 2 op

  Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman opiskelijat 3 op

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1013

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun