Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan opintojen sujuvaa käynnistymistä ja integroitumista korkeakouluun sekä tutustumista
tiedeyhteisöön.


Kurssin jälkeen opiskelija:

 • osaa käyttää Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä
 • osaa hyödyntää Aalto-yliopiston tarjoamia palveluja
 • tuntee tutkintorakenteen ja korkeakoulun akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt
 • on pohtinut opiskelutavoitteitaan ja opiskelumotivaatiota
 • osaa suunnitella ja seurata ajankäyttöään ja opintojaan ja hyödyntää erilaisia opiskelutekniikoita sekä laatia henkilökohtaisen kehittymisprojektisuunnitelman Personal Development Project Plan, (PDPP)
 • osoittaa osaamistaan oppimisportfolion avulla. Oppimisportfolio voi pitää sisällään konkreettisia tuotoksia, kirjoitusta ja / tai visuaalisia esityksiä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 06.09.2021 - 21.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Virpi Riissanen, Teemu Kokkonen, Jarkko Niiranen, Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Korkeakouluun integroituminen, Aalto-yliopiston tietojärjestelmät, akateemiset opetus- ja opiskelukäytännöt, opiskelutaidot, ajankäytönhallinta, opiskeluhyvinvointi, HOPS, henkilökohtainen kehittymisprojektisuunnitelma ja oppimisportfolio.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Orientaatiokurssin pääasialliset työskentelymuodot ovat kontaktiopetus sekä itsenäinen työskentely.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomateriaali, videomateriaali, sähköinen opinto-opas.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  email: advisors-eng@aalto.fi

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A1100

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta