Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

 • tuntee hydrologisen kiertokulun ja siihen liittyvän veden virtauksen avouomissa ja maaperässä
 • pystyy määrittelemään hydrologian erityispiirteet Suomen olosuhteissa
 • pystyy laskemaan ja arvioimaan hydrologisen kierron suuruusluokkia (sadanta, haihdunta, jne.) ja tuntee niiden mittaamiseen ja arviointiin liittyvät epätarkkuudet
 • löytää avoimet, maailmanlaajuiset hydrologisia tarkasteluja tukevat aineistot ja osaa hyödyntää niitä
 • suhtautuu perustellun kriittisesti hydrologian mittauksiin ja laskentamenetelmien tuottamiin tuloksiin
 • ymmärtää valunnan muodostumisen luonnontilaisilla ja kuivatetuilla alueilla
 • ymmärtää valunnan ja hajakuormituksen välisen yhteyden

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 26.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Kokkonen, Harri Koivusalo, Harri Koivusalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hydrologinen kierto ja sen komponentit: sadanta, sulanta, haihdunta, valunta. Veden liikkeet maaperässä ja avouomissa. Hydrologisten suureiden mittaaminen ja laskennallinen arviointi. Maailmanlaajuisten paikkatietoaineistojen hyödyntäminen ja visualisointi hydrologisissa tarkasteluissa. Hajakuormituksen merkitys vesistökuormituksessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset, tentti. Kurssi arvostellaan harjoitusten ja tentin perusteella.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ellei erikseen muuta sovita, kurssin osasuoritukset ovat voimassa siihen asti kunnes kurssi järjestetään seuraavan kerran.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=YYT-C2005

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi