Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osaat suunnitella pieniä ohjelmia ja arvioida ohjelmien suunnitelmia ja toteutuksia eri kriteerein. Osaat tehdä ohjelmointityötä ryhmässä ja olet tutustunut ryhmätyöskentelyssä tarvittaviin käytänteisiin ja työkaluihin kuten versionhallintaan. Olet tutustunut yksikkötestaukseen ja ohjelmoinnin työkaluihin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.09.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Otto Seppälä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijat ratkaisevat annettuja ongelmia olio-ohjelmoinnin keinoin. Katso oppimistavoitteet ja kurssin kotisivu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ryhmätapaamiset, kirjalliset tehtävät, ohjelmointiharjoitukset ja pienehköt projektityöt. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op (133 h) lähiopetus ryhmätapaamisissa ja tapaamisiin valmistautuminen sekä demonstraatiot, kirjalliset ja ohjelmointiharjoitustehtävät, projektityö ryhmässä, kurssipalaute

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suositeltu kirjallisuus esitellään kurssialustalla kurssin alkaessa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suoritetaan samaan aikaan kurssin CS-A1110 Ohjelmointi 1 kanssa. Vain Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan ja informaatioverkostojen pääaineiden opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-C2100

  Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Ilmoittautumiseen