Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi ymmärrät syvemmin värien, valaistuksen ja tilan keskinäisiä suhteita. Osaat analysoida ja kuvailla tarkasti tilojen värejä, valaistusta ja muita visuaalisia ominaisuuksia, ja osaat ennakoida näiden ominaisuuksien vaikutuksia tilan kokemiseen. Opit hyödyntämään värijärjestelmiä ja valaistustietoutta omassa työssäsi. Osaat suunnitella ja havainnoida tiloihin erilaisia identiteettejä, tunnelmia ja vaikutuksia värityksen ja valaistuksen keinoin.

Laajuus: 6

Aikataulu: 17.01.2022 - 09.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sini Vihma, Saara Pyykkö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Holistinen tilakäsitys: ihminen, aistit, liike, vuorovaikutus. Värin ja valon määrällinen ja laadullinen arviointi ja kartoitus. Valonlähteiden väriominaisuudet. Sisä- ja ulkotilojen värisuunnittelun hallinta. Värijärjestelmien käyttö suunnittelun ja dokumentoinnin apukeinona. Olemassa olevien tilojen tunnelman, atmosfäärin ja käytettävyyden arviointia värien ja valaistuksen näkökulmasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Toteutus ja työmuodot: Luennot demonstraatiot ja ekskursiot. Värien, valaistuksen ja atmosfäärin kartoitus sekä värisuunnitteluharjoitukset ja seminaarityö.

  Arvosteluperusteet: Läsnäolo, aktiivisuus ja annettujen tehtävien toteutuksen laatu. Opiskelijan henkilökohtainen edistymien ja kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  64 tuntia luentoja ja ekskursioita, 70 tuntia itsenäistä työtä, 28 tuntia luku- ja kirjoitustehtäviä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin alussa MyCourses-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-E0301

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  Kurssille ottamisen prioriteettijärjestys:
  1. Aalto ARTSin vaihto-opiskelijat, 2 paikkaa (koskee englanniksi opetettavia kursseja)
  2. Sivuaineopiskelijat (koskee sivuaineiden pakollisia kursseja)
  3. Aalto ARTSin tutkinto-opiskelijat
  4. Aalto-yliopiston muiden koulujen opiskelijat ja erilaisten liikkuvuusopintojen (JOO-opinnot ym.) kautta kurssille hakeneet opiskelijat.
  5. muut opiskelijat