Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- tunnistaa reaktiotekniikan peruskäsitteet
- mitoittaa isotermisiä ideaalireaktoreita
- muodostaa reaktionopeusyhtälöitä annettujen reaktiomekanismien perusteella, määrittää niiden parametreja koetuloksista ja soveltaa niitä reaktoreiden suunnittelussa
- laskea kemiallisen tasapainon ja lämpötilan vaikutuksen reaktioihin
- laskea ja arvioida kemiallisten prosessien toimintaa taseiden avulla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Reetta Karinen, Tiia Viinikainen, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin opet Reetta Karinen ja Tiia Viinikainen

sposti etunimi.sukunimi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kemiallisen reaktiotekniikan perusteet
  - ideaalireaktorit
  - reaktionopeus ja kinetiikka
  - reaktoreiden aine- ja energiataseet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, kotilaskut, välikokeet/tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h
  Kontaktiopetus 48 h
  Itsenäinen työ, tentti 87 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentomoniste sekä luennoilla ilmoitettu oppimateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2130

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiin kuuluu neljä kotilaskua, viisi Quiz-tehtävää ja kaksi välikoetta.

  Tarkempi aikataulu kurssin MyCourses-tilan etusivulla