Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- osaa valita soveltuvat menetelmät koesuunnitelman tekemiseen, aineiston analysointiin sekä visualisointi
- osaa soveltaa koesuunnittelussa ja koetulosten analysoinnissa erilaisia tilastollisia menetelmiä
- osaa käyttää soveltuvia ohjelmistoja yksinkertaisten koesuunnitelmien tekoon, koetulosten analysointiin sekä visualisointiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 02.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari, Juha Oksa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Koesuunnittelun periaatteet ja käytännön harjoittelu
  - Tutustuminen ja perehtyminen erilaisiin vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin ja menetelmiin
  - Parhaiten soveltuvien koesuunnittelumenetelmien ja analysointimenetelmien valintaperusteet
  - Koetulosten analysoinnin harjoittelu
  - Datan ja aineistojen visualisointi ja havainnollistaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävien yhteenlasketut pisteet

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h
  Luennot 16 - 24 h
  Harjoitukset 40 -50 h
  Kotilaskut 20 - 30 h
  Muu oma opiskelu 50 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla jaettava materiaali, ohjelmistojen sähköinen tukimateriaali ja kurssilla jaettavat
  harjoitustehtävät.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tämä opintojakso tukee Kandidaatintyön sekä tutkimusprojektikurssin (CHEM C3000 Research project in Chemical Engineering) suorittamista ja niissä olevien kokeellisten osuuksien suunnittelun läpivientiä.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C3310

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu