Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Ymmärtää Suomen taiteen ja taidekasvatuksen historian ja nykyisyyden välisiä suhteita, oppia arvioimaan kriittisesti ja tulkitsemaan erilaisten käytäntöjen ja lähestymistapojen taustalla olevia ajatustapoja ja arvoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.03.2022 - 13.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen, Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi tarkastelee kriittisesti erilaisia tapoja, joilla Suomen taidetta ja taidekasvatusta on tuotettu, tulkittu ja uusinnettu, sekä näiden merkitystä suhteessa nykyisyydelle ja tulevaisuudelle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 45 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 90 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1154

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  35-40 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

  Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa