Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot valokuvauksen alueelta ja perehtyy valokuvaukseen taiteellisen työskentelyn välineenä. Opiskelija hahmottaa valokuvan osana nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kenttää ja osaa soveltaa valokuvan käytäntöjä opetustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 21.09.2021 - 12.11.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

minna.suoniemi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Valokuvaa käsitellään kuvan rakentamisen, kontekstualisoinnin, merkityksenannon ja kuvantulkinnan kautta. Perehdytään valokuvaan taiteellisen ajattelun ja työskentelyn välineenä. Kuvaustehtävien kautta käydään läpi kameran toimintaperiaate, valotus, valaiseminen ja kuvankäsittelyn perusteet. Toteutetaan digitaalinen näyttelyjulkaisu tai näyttely.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin etusivu

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, demonstraatiot, keskustelut, kuvausharjoitukset, ryhmä- ja yksilötyöskentely, intensiiviset workshopit, kritiikit. Digitaalinen portfolio omasta oppimisprosessista. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista yhteisiin konta

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  80 h kontaktiopetusta, 55 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä

 • koskee tätä kurssikertaa

  Ilmoitetaan kurssin sivuilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on ensisijaisesti Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille suunnattu, ja se kuuluu heidän HOPSiinsa. Vähimmäisopiskelijamäärä 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1155

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on ensisijaisesti Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille suunnattu, ja se kuuluu heidän HOPSiinsa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin etusivu