Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee perustiedot ja - taidot liikkuvan kuvan alueelta ja ymmärtää audiovisuaalisen kerronnan rakenteet ja ilmaisumahdollisuudet. Opiskelija hahmottaa liikkuvan kuvan osana elokuvan, nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kenttää ja osaa soveltaa liikkuvan kuvan käytäntöjä opetustyössä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 22.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Miia Rinne

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

miia.rinne@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Liikkuvaa kuvaa käsitellään mm. fiktiivisen, dokumentaarisen ja kokeellisen kerronnan ja ilmaisun kautta. Muodon tasolla aloitetaan vakiintuneista konventioista ja edetään kohti kokeilevampaa ilmaisua. Liikkuva kuva on väline mielikuvien ja ajatusten työstämiseen ja esittämiseen.

  Mediateoksia tekemällä opitaan kuvaus-, äänitys- ja leikkaustekniikkaa.

 • koskee tätä kurssikertaa

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, lukemistot.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista opetukseen ja projektitöiden toteuttamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteensä 135 tuntia: 90 h kontaktiopetus ja 45 itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Minimiopiskelijamäärä 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1156

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kuvataidekasvatuksen toisen vuoden kandiopiskelijoille ja se on heidän HOPSissaan.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot ja keskustelut pidetään aamupäivisin klo 9.15. – n. 11.30 (80 % osallistuminen). Kuvaaminen ja editoiminen tapahtuu lounastauon jälkeen n. 13 – 17.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  OHJELMALUONNOS

  Ohjelma tarkentuu aloituskerralla to 16.9.2021.

  1. viikko to ja pe jatkuvuusleikkaus (liikkeestä ja katseesta leikkaaminen)

  2. viikko to ja pe montaasin käsite ja videokuvaus järjestelmäkameralla

  3. viikko to ja pe Adobe Premiere Pro -ohjelman opettelu

  4. viikko to ja pe fiktiivinen ja dokumentaarinen kerronta

  5. viikko to ja pe kokeellinen kerronta & videotaide

  6. to mediataide opetuksessa, pe screening/kritiikki kurssitöistä