Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hahmottaa tutkivan taiteellisen työskentelyn yhtenä tiedon muodostamisen tapana ja osaa soveltaa nykytaiteen käytäntöjä opetustyössä. Tavoitteena on omaksua itseohjautuvan taiteellisen työskentelyn käytäntöjä liikkuvan kuvan eri muotoja soveltaen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2022 - 07.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi, Miia Rinne

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perehdytään nykytaiteen käytäntöihin erityisesti linssipohjaisten menetelmien kautta. Taiteellisessa työskentelyssä jatketaan Valokuvan ja Liikkuvan kuvan käytännöt -kurssien prosesseja. Työskentelyn keskiössä on digitaalisuutta, tilallisuutta ja ajallisuutta hyödyntävä nykytaide.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, vierailut, lukemistot.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista opetukseen ja taiteellisen projektin toteuttamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteensä 135 tuntia: 84 h kontaktiopetus ja 51 h itsenäistä työskentelyä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  18 opiskelijaa. Vähimmäisopiskelijamäärä 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1157

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on ensisijaisesti Kuvataidekasvatuksen toisen vuoden kandiopiskelioille suunnattu ja se kuuluu heidän HOPSiinsa.